Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
More
  Αρχική.netΠροσαρμογή εικόνας στο PictureBox

  Προσαρμογή εικόνας στο PictureBox

  Private Sub SetPicture(ByVal imgSrc As Bitmap, ByVal target As PictureBox)
      Dim imgDest As Bitmap = New Bitmap(target.ClientSize.Width, target.ClientSize.Height)
      Dim source_aspect, dest_aspect, k_aspect, K As Double
      source_aspect = imgSrc.Width / imgSrc.Height
      dest_aspect = imgDest.Width / imgSrc.Height
      k_aspect = dest_aspect / source_aspect
      If (k_aspect > 1) Then
        K = imgSrc.Height / imgDest.Height
      Else
        K = imgSrc.Width / imgDest.Width
      End If
      Dim x_new, y_new, w_new, h_new As Integer
      w_new = CInt(imgSrc.Width / K)
      h_new = CInt(imgSrc.Height / K)
      x_new = CInt(imgDest.Width / 2 - w_new / 2)
      y_new = CInt(imgDest.Height / 2 - h_new / 2)
      Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(imgDest)
      g.InterpolationMode = Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic
      g.DrawImage(imgSrc, New Rectangle(x_new, y_new, w_new, h_new))
      g.Dispose()
      target.Image = imgDest
    End Sub
  
   Dim ImageToDisplay As Bitmap = New System.Drawing.Bitmap(New IO.MemoryStream(New System.Net.WebClient().DownloadData("ImageLocation")))
      SetPicture(ImageToDisplay, PicBoxProducts)
  
  Θεόδωρος Τασσόπουλος
  Θεόδωρος Τασσόπουλοςhttps://www.digispot.gr
  Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός MSc in Networking & Data Communications. MSc in Banking, Accounting and Finance. Ασχολούμαι με τον προγραμματισμό από τις αρχές του 2000. Τα τελευταία πέντε έτη ασχολούμαι με την Διοικητική Πληροφόρηση και το Business Intelligence γενικότερα. Ξεκινάω συνεχώς νέα project χωρίς να υπάρχει απαραίτητα η προοπτική του κέρδους. Λάτρης των θετικών επιστημών και θαυμαστής αυτών που τις αντιλαμβάνονται.
  RELATED ARTICLES