Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
More
  ΑρχικήMicrosoft ExcelΑποθήκευση των tabs σε διαφορετικό path με Macro

  Αποθήκευση των tabs σε διαφορετικό path με Macro

  Οι καρτέλες αποθηκεύονται ως αυτοτελή excel. Οι τιμές των κελιών τους αποθηκεύονται ως values.

   

  Option Explicit
  
  Public Sub MISCSV()
  
  Dim wbkExport As Workbook
  Dim shtToExport As Worksheet
  
  Set shtToExport = ThisWorkbook.Worksheets("mis")
  Set wbkExport = Application.Workbooks.Add
  shtToExport.Copy Before:=wbkExport.Worksheets(wbkExport.Worksheets.Count)
  Application.DisplayAlerts = False
  Worksheets("mis").Cells.Copy
  Worksheets("mis").Cells.PasteSpecial xlPasteValues
  wbkExport.SaveAs Filename:="C:\MIS\mis.xlsx"
  Application.DisplayAlerts = True
  wbkExport.Close SaveChanges:=False
  
  Set shtToExport = ThisWorkbook.Worksheets("PORTFOLIO STATISTICS")
  Set wbkExport = Application.Workbooks.Add
  shtToExport.Copy Before:=wbkExport.Worksheets(wbkExport.Worksheets.Count)
  Application.DisplayAlerts = False
  Worksheets("Portfolio Statistics").Cells.Copy
  Worksheets("Portfolio Statistics").Cells.PasteSpecial xlPasteValues
  wbkExport.SaveAs Filename:="C:\mis\PORTFOLIO STATISTICS.xlsx"
  Application.DisplayAlerts = True
  wbkExport.Close SaveChanges:=False
  
  Set shtToExport = ThisWorkbook.Worksheets("DAILY REVAL")
  Set wbkExport = Application.Workbooks.Add
  shtToExport.Copy Before:=wbkExport.Worksheets(wbkExport.Worksheets.Count)
  Application.DisplayAlerts = False
  Worksheets("daily reval").Cells.Copy
  Worksheets("daily reval").Cells.PasteSpecial xlPasteValues
  wbkExport.SaveAs Filename:="C:\mis\DAILY REVAL.xlsx"
  Application.DisplayAlerts = True
  wbkExport.Close SaveChanges:=False
  
  Set shtToExport = ThisWorkbook.Worksheets("PORTFOLIO BENCHMARK")
  Set wbkExport = Application.Workbooks.Add
  shtToExport.Copy Before:=wbkExport.Worksheets(wbkExport.Worksheets.Count)
  Application.DisplayAlerts = False
  Worksheets("PORTFOLIO BENCHMARK").Cells.Copy
  Worksheets("PORTFOLIO BENCHMARK").Cells.PasteSpecial xlPasteValues
  wbkExport.SaveAs Filename:="C:\mis\PORTFOLIO BENCHMARK.xlsx"
  Application.DisplayAlerts = True
  wbkExport.Close SaveChanges:=False
  
  Set shtToExport = ThisWorkbook.Worksheets("SYNOLA")
  Set wbkExport = Application.Workbooks.Add
  shtToExport.Copy Before:=wbkExport.Worksheets(wbkExport.Worksheets.Count)
  Application.DisplayAlerts = False
  Worksheets("SYNOLA").Cells.Copy
  Worksheets("SYNOLA").Cells.PasteSpecial xlPasteValues
  wbkExport.SaveAs Filename:="C:\mis\SYNOLA.xlsx"
  Application.DisplayAlerts = True
  wbkExport.Close SaveChanges:=False
  
  
  MsgBox "ALL DONE"
  End Sub
  Θεόδωρος Τασσόπουλος
  Θεόδωρος Τασσόπουλοςhttps://www.digispot.gr
  Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός MSc in Networking & Data Communications. MSc in Banking, Accounting and Finance. Ασχολούμαι με τον προγραμματισμό από τις αρχές του 2000. Τα τελευταία πέντε έτη ασχολούμαι με την Διοικητική Πληροφόρηση και το Business Intelligence γενικότερα. Ξεκινάω συνεχώς νέα project χωρίς να υπάρχει απαραίτητα η προοπτική του κέρδους. Λάτρης των θετικών επιστημών και θαυμαστής αυτών που τις αντιλαμβάνονται.
  RELATED ARTICLES