Αποθήκευση των tabs σε διαφορετικό path με Macro

Οι καρτέλες αποθηκεύονται ως αυτοτελή excel. Οι τιμές των κελιών τους αποθηκεύονται ως values.

 

Option Explicit

Public Sub MISCSV()

Dim wbkExport As Workbook
Dim shtToExport As Worksheet

Set shtToExport = ThisWorkbook.Worksheets("mis")
Set wbkExport = Application.Workbooks.Add
shtToExport.Copy Before:=wbkExport.Worksheets(wbkExport.Worksheets.Count)
Application.DisplayAlerts = False
Worksheets("mis").Cells.Copy
Worksheets("mis").Cells.PasteSpecial xlPasteValues
wbkExport.SaveAs Filename:="C:\MIS\mis.xlsx"
Application.DisplayAlerts = True
wbkExport.Close SaveChanges:=False

Set shtToExport = ThisWorkbook.Worksheets("PORTFOLIO STATISTICS")
Set wbkExport = Application.Workbooks.Add
shtToExport.Copy Before:=wbkExport.Worksheets(wbkExport.Worksheets.Count)
Application.DisplayAlerts = False
Worksheets("Portfolio Statistics").Cells.Copy
Worksheets("Portfolio Statistics").Cells.PasteSpecial xlPasteValues
wbkExport.SaveAs Filename:="C:\mis\PORTFOLIO STATISTICS.xlsx"
Application.DisplayAlerts = True
wbkExport.Close SaveChanges:=False

Set shtToExport = ThisWorkbook.Worksheets("DAILY REVAL")
Set wbkExport = Application.Workbooks.Add
shtToExport.Copy Before:=wbkExport.Worksheets(wbkExport.Worksheets.Count)
Application.DisplayAlerts = False
Worksheets("daily reval").Cells.Copy
Worksheets("daily reval").Cells.PasteSpecial xlPasteValues
wbkExport.SaveAs Filename:="C:\mis\DAILY REVAL.xlsx"
Application.DisplayAlerts = True
wbkExport.Close SaveChanges:=False

Set shtToExport = ThisWorkbook.Worksheets("PORTFOLIO BENCHMARK")
Set wbkExport = Application.Workbooks.Add
shtToExport.Copy Before:=wbkExport.Worksheets(wbkExport.Worksheets.Count)
Application.DisplayAlerts = False
Worksheets("PORTFOLIO BENCHMARK").Cells.Copy
Worksheets("PORTFOLIO BENCHMARK").Cells.PasteSpecial xlPasteValues
wbkExport.SaveAs Filename:="C:\mis\PORTFOLIO BENCHMARK.xlsx"
Application.DisplayAlerts = True
wbkExport.Close SaveChanges:=False

Set shtToExport = ThisWorkbook.Worksheets("SYNOLA")
Set wbkExport = Application.Workbooks.Add
shtToExport.Copy Before:=wbkExport.Worksheets(wbkExport.Worksheets.Count)
Application.DisplayAlerts = False
Worksheets("SYNOLA").Cells.Copy
Worksheets("SYNOLA").Cells.PasteSpecial xlPasteValues
wbkExport.SaveAs Filename:="C:\mis\SYNOLA.xlsx"
Application.DisplayAlerts = True
wbkExport.Close SaveChanges:=False


MsgBox "ALL DONE"
End Sub

Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός - MSc in Networking & Data Communications. Student at MA in Banking, Accounting and Finance - Ασχολούμαι με το Web Design και τον προγραμματισμό από τις αρχές του 2000. Καταναλώνω αρκετές ώρες καθημερινά στο gaming (Πάνω από 19.000 ώρες παιχνιδιού CS 1.6 και πάνω από 10.000 Dota 1 και 2.) Ξεκινάω συνεχώς νέα project χωρίς να υπάρχει τις περισσότερες φορές η προοπτική του κέρδους. Λάτρης των θετικών επιστημών και θαυμαστής αυτών που τις αντιλαμβάνονται.

Website: https://www.digispot.gr

Αφήστε μια απάντηση