Δημιουργία πίνακα on the fly για πιο εύκολο φιλτράρισμα αποτελεσμάτων.

Δημιουργία πίνακα on the fly για πιο εύκολο φιλτράρισμα αποτελεσμάτων.

AllPresence = SELECTCOLUMNS(Presence; "name";Presence[member_name];"presabs";Presence[presence])