Πως γίνεται συγκεκριμένες κατηγορίες να μην φαίνονται στο feed του WordPress

Πολλές φορές απαιτείται μια ή περισσότερες κατηγορίες να μην φαίνονται στο feed του WordPress. Προσθέστε τον παρακάτω κώδικα στο functions.php του θέματός σας. Όπου 5,10,15 βάζετε τα ids των κατηγοριών που θέλετε να εξαιρέσετε.

function vgale_tin_katigoria($query) {
if ( $query->is_feed ) {
$query->set('cat', '-5,-10,-15');
}
return $query;
}
add_filter('pre_get_posts', 'vgale_tin_katigoria');

Ηλεκτρονικός Μηχανικός - MSc in Networking & Data Communications - Ασχολούμαι με το Web Design και τον προγραμματισμό μια δεκαετία. Δεν δίνω ούτε μια δεκάρα για προϊόντα της apple και καταναλώνω αρκετές ώρες καθημερινά στο gaming. Ξεκινάω συνεχώς νέα project χωρίς να υπάρχει τις περισσότερες φορές η προοπτική του κέρδους. Μισώ του δημοσιογράφους. Όλους. Έναν προς έναν.

Website: http://www.digispot.gr

About DigiSpot