Βασικές λειτουργίες του Excel

Από εκεί και πέρα

=RIGHT(R25430;LEN(R25430)-FIND("|FIRSTNAME=";R25430))

Από εκεί και πριν

=LEFT(BH25419;FIND("|";BH25419)-1)

Match σε σχέση με μια στήλη. (Εάν Βρεις το Α12 στο Φύλλο TEO από την στήλη Β έως την στήλη ΑΑ τότε φέρε μου την 26η στήλη. Βολεύει σε search forms.)

=VLOOKUP(A12;TEO!B12:AA30010;26;FALSE)

Αναζήτηση με FIND ή SEARCH

=IF(FIND("DT_OOB";M9);"SMS";"")

Πρόσθεση μόνο εάν ισχύει συνθήκη σε στήλη. (Εάν η στήλη F είναι “Retail” τότε βγάλε το SUM της D)

=SUMIF(F:F;"RETAIL";D:D)

Αφαίρεση των Enter από τα κελιά

=SUBSTITUTE(A1,CHAR(10),", ")