Εργαλείο δημιουργίας schematic για Βάση δεδομένων

Εάν δεν είστε προγραμματιστής αγνοείστε αυτό το άρθρο. Εξαιρετικό εργαλείο για την δημιουργία σχήματος βάσης δεδομένων.

  • Μπορείς να δημιουργήσεις κώδικα και να βγει η απεικόνιση.
  • Μπορείς να κάνεις import από Mysql ή PostGre
  • Μπορείς να κάνεις export για Mysql ή PostGre
  • Μπορείς να δημιουργήσεις λογαριασμό και να αποθηκεύσεις όλα σου τα schematic.

dbdiagram.io