Ταξινόμηση με βάση την τελευταία ενημέρωση άρθρου

Τοποθετήστε το παρακάτω function στο functions.php του θέματός σας. Η ταξινόμηση των άρθρων θα γίνει σε όλα τα archives. Αρχική, κατηγορία, tag και search.

add_action( 'pre_get_posts', 'orderTcpUpdate' );
function orderTcpUpdate( $query ) 
{
	$query->set('orderby',modified);
}