Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
More
  Αρχική.netΆνοιγμα φόρμας μέσα σε Panel με VB.NET

  Άνοιγμα φόρμας μέσα σε Panel με VB.NET

  Εύκολα μετατρέπεται σε C#. Δημιουργήστε ένα module ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ανεξάρτητες φόρμες. Εγώ συνήθως την εφαρμόζω σε MenuStrip μενού.

  Public Sub OpenInPanel(ByVal DaNewForm As Object)
      Main.PanelContent.Controls.Clear()
      Dim fh As Form = TryCast(DaNewForm, Form)
      fh.TopLevel = False
      fh.Dock = DockStyle.Fill
      Main.PanelContent.Controls.Add(fh)
      Main.PanelContent.Tag = fh
      fh.Show()
    End Sub

  Όπου Main η κεντρική σας φόρμα και όπου PanelContent το Panel που θέλετε να φορτώσετε την φόρμα. Αφού δημιουργήσετε τo function (που είναι public προφανώς και όχι private) μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ως εξής:

  OpenInPanel(Search)

  Όπου Search η φόρμα που θέλετε να φορτώστε μέσα στο Panel.

  Θεόδωρος Τασσόπουλος
  Θεόδωρος Τασσόπουλοςhttps://www.digispot.gr
  Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός MSc in Networking & Data Communications. MSc in Banking, Accounting and Finance. Ασχολούμαι με τον προγραμματισμό από τις αρχές του 2000. Τα τελευταία πέντε έτη ασχολούμαι με την Διοικητική Πληροφόρηση και το Business Intelligence γενικότερα. Ξεκινάω συνεχώς νέα project χωρίς να υπάρχει απαραίτητα η προοπτική του κέρδους. Λάτρης των θετικών επιστημών και θαυμαστής αυτών που τις αντιλαμβάνονται.
  RELATED ARTICLES