Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
More
  ΑρχικήWordpressΠως δημιουργούμε σχετικά άρθρα στο Wordpress

  Πως δημιουργούμε σχετικά άρθρα στο WordPress

  function tcp_related_posts() {
  	
  	global $post, $wpdb;
  	$backup = $post; 
  	$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
  	$tagIDs = array();
  	if ($tags) {
  	 $tagcount = count($tags);
  	 for ($i = 0; $i < $tagcount; $i++) {
  	  $tagIDs[$i] = $tags[$i]->term_id;
  	 }
  	 $tagIDs = array_diff($tagIDs, array(364, 365, 556));
  	 $showposts = get_theme_mod('related_postnum');
  	 $showposts = !empty($showposts) ? $showposts : 5;
  	 
  	 $args=array(
  	  'tag__in' => $tagIDs,
  	  'post__not_in' => array($post->ID),
  		'cat'=> '-5',
  	  'showposts'=>$showposts,
  	  'caller_get_posts'=>1
  	 );
  	 $my_query = new WP_Query($args);
  	 if( $my_query->have_posts() ) { $related_post_found = true; ?>
  		<h3>Σχετικά άρθρα</h3>
  	  <?php while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?> 
  				<a class="title" href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_post_thumbnail('bloview');?><br><?php the_title(); ?></a>
  	  <?php endwhile; ?>
  	 <?php }
  	}
  	
  	if(!$related_post_found){ ?>
  		<h3>'Δημοφιλή άρθρα</h3>
  		<ul>
  		<?php
  		$posts = get_posts('numberposts='.$showposts.'&offset=0&cat=-5&orderby=rand');
  		foreach($posts as $post) { ?>
  				<a class="title" href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_post_thumbnail('bloview');?><br><?php the_title(); ?></a>
  		<?php } ?>
  		</ul>
  		
  		<?php 
  	}
  	wp_reset_query();
  }
  Θεόδωρος Τασσόπουλος
  Θεόδωρος Τασσόπουλοςhttps://www.digispot.gr
  Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός MSc in Networking & Data Communications. MSc in Banking, Accounting and Finance. Ασχολούμαι με τον προγραμματισμό από τις αρχές του 2000. Τα τελευταία πέντε έτη ασχολούμαι με την Διοικητική Πληροφόρηση και το Business Intelligence γενικότερα. Ξεκινάω συνεχώς νέα project χωρίς να υπάρχει απαραίτητα η προοπτική του κέρδους. Λάτρης των θετικών επιστημών και θαυμαστής αυτών που τις αντιλαμβάνονται.
  RELATED ARTICLES