ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ
Ακολουθήστε μας στο Facebook!
Generic selectors
Ακριβή αποτελέσματα
Αναζήτηση στους τίτλους
Αναζήτηση στο περιεχόμενο
Αναζήτηση σε άρθρα
Αναζήτηση σε σελίδες
Φίλτρο ανά κατηγορία
Css
Editor's Blog
jQuery
Linux
Microsoft Excel
Microsoft SQL
MySQL
PHP
Prestashop
Projects
Software
VB.net
Wordpress
Διαδίκτυο
Τεχνολογία

Πως δημιουργούμε σχετικά άρθρα στο WordPress

function tcp_related_posts() {
	
	global $post, $wpdb;
	$backup = $post; 
	$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
	$tagIDs = array();
	if ($tags) {
	 $tagcount = count($tags);
	 for ($i = 0; $i < $tagcount; $i++) {
	  $tagIDs[$i] = $tags[$i]->term_id;
	 }
	 $tagIDs = array_diff($tagIDs, array(364, 365, 556));
	 $showposts = get_theme_mod('related_postnum');
	 $showposts = !empty($showposts) ? $showposts : 5;
	 
	 $args=array(
	  'tag__in' => $tagIDs,
	  'post__not_in' => array($post->ID),
		'cat'=> '-5',
	  'showposts'=>$showposts,
	  'caller_get_posts'=>1
	 );
	 $my_query = new WP_Query($args);
	 if( $my_query->have_posts() ) { $related_post_found = true; ?>
		<h3>Σχετικά άρθρα</h3>
	  <?php while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?> 
				<a class="title" href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_post_thumbnail('bloview');?><br><?php the_title(); ?></a>
	  <?php endwhile; ?>
	 <?php }
	}
	
	if(!$related_post_found){ ?>
		<h3>'Δημοφιλή άρθρα</h3>
		<ul>
		<?php
		$posts = get_posts('numberposts='.$showposts.'&offset=0&cat=-5&orderby=rand');
		foreach($posts as $post) { ?>
				<a class="title" href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_post_thumbnail('bloview');?><br><?php the_title(); ?></a>
		<?php } ?>
		</ul>
		
		<?php 
	}
	wp_reset_query();
}

Advertisement

Θεόδωρος Τασσόπουλος
Αρθρογράφος: Θεόδωρος Τασσόπουλος
Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός - MSc in Networking & Data Communications - Ασχολούμαι με το Web Design και τον προγραμματισμό από τις αρχές του 2000. Δεν δίνω ούτε μια δεκάρα για προϊόντα της apple και καταναλώνω αρκετές ώρες καθημερινά στο gaming (Πάνω από 19.000 ώρες παιχνιδιού CS 1.6 και πάνω από 10.000 Dota 1 και 2.) Ξεκινάω συνεχώς νέα project χωρίς να υπάρχει τις περισσότερες φορές η προοπτική του κέρδους.