Πως κάνουμε λίστα όλους τους συνδυασμούς προϊόντων στο WooCommerce

Έτσι αντί να έχουμε σε dropdown τους συνδυασμούς των προϊόντων τις έχουμε σε λίστα με ξεχωριστό κουμπί “Προσθήκης στο καλάθι”;

function woocommerce_variable_add_to_cart() {
 global $product, $post;
 $variations = $product->get_available_variations();
 ?>
 <table class="toptcptable">
 <tbody>
 <?php 
 foreach ($variations as $key => $value) {
 ?>
 
 <tr>
<td>
 <?php foreach ($value['attributes'] as $attrKey => $attr)  
 {
$tax = str_replace('attribute_', '', $attrKey);
$term_obj = get_term_by('slug', $attr, $tax); 
?>
<td>
<?php echo $term_obj->name; ?>
</td>
 <?php } ?>
 <td>
 <?php echo $value['price_html'];?>
 </td>
 <td>
 <form action="<?php echo esc_url( $product->add_to_cart_url() ); ?>" method="post" enctype='multipart/form-data'>
 <input type="hidden" name="variation_id" value="<?php echo $value['variation_id']?>" />
 <input type="hidden" name="product_id" value="<?php echo esc_attr( $post->ID ); ?>" />
 <input type="hidden" name="add-to-cart" value="<?php echo esc_attr( $post->ID ); ?>" />
 <?php
 if(!empty($value['attributes'])){
 foreach ($value['attributes'] as $attr_key => $attr_value) {
 ?>
 <input type="hidden" name="<?php echo $attr_key?>" value="<?php echo $attr_value?>">
 <?php
 }
 }
 ?>
 <button type="submit" class="single_add_to_cart_button button alt"><i class="fas fa-cart-plus"></i></button>
 </form>
 </td>
 </tr>
 
 <?php
 }
 ?>
 </tbody>
 </table>
 <?php 
}