Αφαίρεση εικόνων από το sitemap του YOAST SEO

Απλά προσθέστε αυτό το φίλτρο στο αρχείο functions.php

add_filter( 'wpseo_xml_sitemap_img', '__return_false' );