ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ
Ακολουθήστε μας στο Facebook!
Generic selectors
Ακριβή αποτελέσματα
Αναζήτηση στους τίτλους
Αναζήτηση στο περιεχόμενο
Αναζήτηση σε άρθρα
Αναζήτηση σε σελίδες
Φίλτρο ανά κατηγορία
Css
Editor's Blog
jQuery
Linux
Microsoft Excel
Microsoft SQL
MySQL
PHP
Prestashop
Projects
Software
VB.net
Wordpress
Διαδίκτυο
Τεχνολογία

Άνοιγμα φόρμας μέσα σε Panel με VB.NET

Εύκολα μετατρέπεται σε C#. Δημιουργήστε ένα module ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ανεξάρτητες φόρμες. Εγώ συνήθως την εφαρμόζω σε MenuStrip μενού.

Public Sub OpenInPanel(ByVal DaNewForm As Object)
    Main.PanelContent.Controls.Clear()
    Dim fh As Form = TryCast(DaNewForm, Form)
    fh.TopLevel = False
    fh.Dock = DockStyle.Fill
    Main.PanelContent.Controls.Add(fh)
    Main.PanelContent.Tag = fh
    fh.Show()
  End Sub

Όπου Main η κεντρική σας φόρμα και όπου PanelContent το Panel που θέλετε να φορτώσετε την φόρμα. Αφού δημιουργήσετε τo function (που είναι public προφανώς και όχι private) μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ως εξής:

OpenInPanel(Search)

Όπου Search η φόρμα που θέλετε να φορτώστε μέσα στο Panel.

Advertisement

Θεόδωρος Τασσόπουλος
Αρθρογράφος: Θεόδωρος Τασσόπουλος
Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός - MSc in Networking & Data Communications - Ασχολούμαι με το Web Design και τον προγραμματισμό από τις αρχές του 2000. Δεν δίνω ούτε μια δεκάρα για προϊόντα της apple και καταναλώνω αρκετές ώρες καθημερινά στο gaming (Πάνω από 19.000 ώρες παιχνιδιού CS 1.6 και πάνω από 10.000 Dota 1 και 2.) Ξεκινάω συνεχώς νέα project χωρίς να υπάρχει τις περισσότερες φορές η προοπτική του κέρδους.